Božanstvena komedija / Pakao

Prokleti čekaju prevozača Harona (pj. III.), 1911.

Iz druge serije ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju: Pakao

Objava: ilustr. br. 4 za 2. izdanje 1919.; ilustr. br. 4 za 3. izdanje 1937.

tuš, akvarel, gvaš, pero, kist

199 x 341 mm; sivi pastel-papir

inv. br. KG HAZU 2778