Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog

/ Iz fundusa Kabineta grafike HAZU
U godini obilježavanja 700. godišnjice smrti velikoga talijanskog književnog genija Dantea Alighierija Kabinet grafike izložbom Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog, koja u svojem tematskom konceptu sažima literarne i povijesnoumjetničke referentne činitelje, priključuje se nacionalnim i europskim muzeološko-književnim obilježavanjima te svečane obljetnice. Naš danteolog i prevoditelj Božanstvene komedije Izidor Kršnjavi u predgovoru drugog hrvatskog izdanja Danteova Pakla 1919. godine piše: „Sve što je u XIII. i prvoj četvrtini XIV. stoljeća mislilo, osjećalo i radilo, sva ljepota i sva strahota, sve težnje, radosti i patnje odsijavaju se u Danteovoj komediji. U XIV. stoljeću prozvaše ju ‚morem mudrosti’ i ‚božanstvenom’. Uistinu mogli su ju s pravom nazvati i morem ljubavi i mržnje, morem sreće i nesreće, morem radosti i boli, morem najuzvišenijih i najstrašnijih osjećaja ljudskih. Danteova Božanstvena komedija historijska je slika njegova doba u savršenom pjesničkom obliku. Najjače izbija iz Danteovih divnih stihova velika serafijska ljubav. Nisu ga bez razloga nazvali franjevačkim pjesnikom.“ (I. Kršnjavi, 1919: 21)

U godini obilježavanja 700. godišnjice smrti velikoga talijanskog književnog genija Dantea Alighierija Kabinet grafike izložbom Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog, koja u svojem tematskom konceptu sažima literarne i povijesnoumjetničke referentne činitelje, priključuje se nacionalnim i europskim muzeološko-književnim obilježavanjima te svečane obljetnice.

Naš danteolog i prevoditelj Božanstvene komedije Izidor Kršnjavi u predgovoru drugog hrvatskog izdanja Danteova Pakla 1919. godine piše: „Sve što je u XIII. i prvoj četvrtini XIV. stoljeća mislilo, osjećalo i radilo, sva ljepota i sva strahota, sve težnje, radosti i patnje odsijavaju se u Danteovoj komediji. U XIV. stoljeću prozvaše ju ‚morem mudrosti’ i ‚božanstvenom’. Uistinu mogli su ju s pravom nazvati i morem ljubavi i mržnje, morem sreće i nesreće, morem radosti i boli, morem najuzvišenijih i najstrašnijih osjećaja ljudskih. Danteova Božanstvena komedija historijska je slika njegova doba u savršenom pjesničkom obliku. Najjače izbija iz Danteovih divnih stihova velika serafijska ljubav. Nisu ga bez razloga nazvali franjevačkim pjesnikom.“ (I. Kršnjavi, 1919: 21)

Serije ilustracija za hrvatska izdanja Božanstvene komedije Mirko Rački nacrtao je na poticaj i po narudžbi mentora i zaštitnika Izidora Kršnjavog, prevoditelja Danteova spjeva, čije su mu povijesne, filozofske i teološke spoznaje te objašnjenja alegorijskih „znamenovanja“ u uvodu svakog pjevanja „velepjesni“ bila oslonac pri rješavanju kompozicijskih cjelina. Račkijev ciklus ilustracija iz 1911. godine koji se čuva u zbirci Kabineta grafike u svojoj cjelovitosti nije bio izlagan više od četrdeset godina, od izložbe održane u našoj ustanovi 1979. godine. Izvučeni iz tame kabinetskog depoa ovi radovi antologijske vrijednosti ponovno osvjetljuju i valoriziraju artistički habitus Mirka Račkog i njegovu pionirsku ulogu provodnika europskih modernističkih strujanja u korpus hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.