Božanstvena komedija / Pakao

Vučica (pj. I.), 1911.

Iz druge serije ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju: Pakao

Objava: ilustr. br. 1 za 2. izdanje 1919.

tuš, gvaš, pero, kist

204 x 283 mm; zelenkasti pastel-papir

inv. br. KG HAZU 2792