Božanstvena komedija / Čistilište

Pred vratima čistilišta (pj. IX.), 1911.

Iz druge serije ilustracija za Božanstvenu komediju: Čistilište

olovka, tuš, akvarel, gvaš, pero, kist

232 x 287 / 234 x 290 mm; žućkasti pastel-papir

inv. br. KG HAZU 2758