Božanstvena komedija / Pakao

Otmjeni Firentinci govore s Danteom (pj. XVI.), 1911.

Iz druge serije ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju: Pakao

Objava: ilustr. br. 20 za 2. izdanje 1919.; ilustr. br. 18 za 3. izdanje 1937.

tuš, gvaš, olovka, pero, kist

270 x 254 mm; smeđi pastel-papir

inv. br. KG HAZU 2747