Božanstvena komedija / Pakao

Gigant Antej stavlja pjesnike na dno pakla (pj. XXXI.), 1911.

Iz druge serije ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju: Pakao

Objava: ilustr. br. 29 za 2. izdanje 1919.; ilustr. br. 31 za 3. izdanje 1937.

tuš, akvarel, gvaš, pero, kist

228 x 270 mm; zelenkasti pastel-papir

inv. br. KG HAZU 2777