Selected literature

Alighieri, Dante (1919), Božanstvena komedija: Pakao (Translation and interpretation: Dr. Iso Kršnjavi. Second edition with 30 Mirko Račkiʹs illustrations), Grafički, umjetnički i nakladni zavod Jugoslavija, Zagreb.

Alighieri, Dante (1937), Božanstvena komedija: Pakao (Translation and interpretation: Dr. Isidor Kršnjavi. Third edition with 32 Mirko Račkiʹs illustrations), Tipografija d. d., Zagreb.

Alighieri, Dante (2004), Božanstvena komedija (Translation: Mihovil Kombol and Mate Maras. Interpretations: Mihovil Kombol, Mate Maras, Mate Zorić and Frano Čale), Globus media d.o.o., Zagreb.

Auer, Robert (1913), Katalog Hrvatskog društva umjetnosti u Zagrebu, Zagreb, no pagination.

Auerbah, Erih (1978), Mimesis. Prikazivanje stvarnosti u zapadnoj književnosti, Nolit, Belgrade.

Babić, Ljubo (1943), Umjetnost kod Hrvata, Naklada A. Velzek, Zagreb, pp. 200-204.

Baldani, Juraj (1979), „Do stoljeća i dalje. Mirko Rački – izložbe u povodu 100. rođendana: ‚Teme iz Dantea’ u Galeriji ‚Karas’ i ‚Crteži i grafika’ u Kabinetu grafike JAZU u Zagrebu“, Studio, Zagreb, 3 November.

Chevalier, Jean; Gheerbrandt, Alain (2007), Rječnik simbola. Mitovi, snovi, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi, Centre for Culture and Educational, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.

Crnčić, Menci Clement (1921), „Mirko Rački“, in: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, year 36, p. 69.

Čale, Frano; Zorić, Mate (1965), „Dante. Prigodom sedamstote godišnjice pjesnikova rođenja (1265 – 1965)“, Republika, Zagreb, year 21, no. 5, pp. 185-188.

Čale, Frano; Zorić, Mate (1976), „Dante Alighieri“, Dubrovnik, Dubrovnik, year 19 (22), no. 1/2, pp. 7-43.

Čale, Frano; Zorić, Mate (2004), Interpretation (Raj, I-XVII), in: Dante Alighieri, Božanstvena komedija, Globus media d.o.o., Zagreb, pp. 379-474.

Čorak, Željka (1970), „Skica za Mirka Račkog. Retrospektiva Mirka Račkog, Umjetnički paviljon u Zagrebu“, Telegram, Zagreb, 27 March.

Čorak, Željka (1970), „Skica za Mirka Račkog“, in: Kaleidoskop, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 24-25.

Čorak, Željka (1970), „Korijeni dvojstva i sumnje, korijeni dvadesetog stoljeća (‚Sakralno i profano u umjetnosti simbolista’), Galleria civica d´arte moderna, Torino“, in: Kaleidoskop, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, pp. 65-69.

D. H. (1967), „Nagrada ‚Vladimir Nazor’ za životno djelo 1966. Mirko Rački. Mislio sam da sam zaboravljen“, Telegram, Zagreb, 23 July, p. 3.

Đorđević, Bora (1979), „Rački ispravlja. Netočni podaci u Jugoslavenskoj enciklopediji“, Oko, Zagreb, year 6, no. 183, p. 6.

Ekl, Vanda (1980), „Goranski odrazi. Uz stoljeće života Mirka Račkog“, Novi list, Rijeka, 5 and 6 January, p. 9.

Gagro, Božidar (1972 – 1973), „Putevi modernosti u hrvatskom slikarstvu“, in exhibition catalogue: Počeci jugoslovenskog modernog slikarstva. 1900-1920: Plenerizam, Secesija, simbolizam, Minhenski krug, Impresionizam, Ekspresionizam, Museum of Contemporary Art, Belgrade, pp. 34-39.

Gamulin, Grgo (1995), „Mirko Rački“, in: Hrvatsko slikarstvo na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Naprijed, Zagreb, pp. 186-202.

Grbić, Marija (1979), Preface and catalogue, in exhibition catalogue: Mirko Rački – crteži i grafika. U čast proslave 100. rođendana. Izložba iz fundusa Kabineta grafike, Kabinet grafike JAZU Department of Prints and Drawing of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, Zagreb, no pagination.

Jakovljević, Ilija (1921), „Izložba Mirka Račkoga“, Narodna politika, Zagreb, year 4, no. 70, p. 5.

(Jiroušek, Antun) A. J. (1923), „Naše slike. Mirko Rački“, Vijenac, Zagreb, year 1, no. 14, p. 277.

J. G. (1922), „Mirko Rački´s Dante Zyklus“, Zagreber Tagblatt, year 37, no. 290, p. 9.

Kombol, Mihovil (2004), Translation (Pakao, Čistilište, Raj, I-XVII) and interpretations (Pakao i Čistilište), in: Dante Alighieri, Božanstvena komedija, Globus media d.o.o., Zagreb, pp. 9-474, 567-673.

Kršnjavi, Iso (Izidor) (1919), Translation, preface and cantoʹs introductions, in: Dante Alighieri, Božanstvena komedija: Pakao, Grafički, umjetnički i nakladni zavod Jugoslavija, Zagreb.

Kršnjavi, Iso (Izidor) (1921), „Mirko Rački“, Grafička umjetnost, Zagreb, vol. 3.

Kršnjavi, Izidor (1923), „Mirko Rački“, Der Morgen, Zagreb, year 1, no. 165, p. 7.

Kršnjavi, Iso (Izidor) (1924), „Mirko Račkis: ‚Purgatorio’“, Der Morgen, Zagreb, year 2, no. 444, p. 10.

Kully, Artur (1939), „Mirko Račkis Geisteswelt. Zum 60. Geburtstag des Künstlers“, Morgenblatt, Zagreb, year 5, no. 244, p. 6.

Leontić, Ljubo (1955), „Neznanje ili… Uz 75-godišnjicu života Mirka Račkoga“, Vjesnik, Zagreb, 11 November, p. 6.

Lunaček, (Vladimir) (1919), „Račkijeve risarije k Danteovu ‚Paklu’“ (uz knjigu Dante Alighieri: ‚Božanstvena komedija’, ‚Pakao’. Preveo i protumačio dr. Iso Kršnjavi. Drugo izdanje: urešeno sa 30 slika Mirka Račkoga. Zagreb, 1919)“, Obzor, year 60, no. 129, p. 2.

Maleković, Vladimir (1970), „Literat koji piše kistom. Povodom retrospektive Mirka Račkog u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu“, Vjesnik, Zagreb, 24 March.

Maleković, Vladimir (1970), „Slikar naše inteligencije. Retrospektivna izložba Mirka Račkog u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu“, VUS, Zagreb, 25 March.

Maleković, Vladimir (1979), „Tri počasti nestoru slikarstva“, Vjesnik, Zagreb, 23 October, p. 13.

Maleković, Vladimir (1979), „Slikovitost literarne fantazije. Sto godina Mirka Račkog“, Fokus, Zagreb, October, pp. 6-8.

Maras, Mate (2004), Translation and interpretations (Raj XVIII-XXXIII), in: Dante Alighieri, Božanstvena komedija, Globus media d.o.o., Zagreb, pp. 475-564, 704-734.

Maroević, Tonko (1976), „Danteovske teme i motivi u hrvatskoj likovnoj umjetnosti“, Dubrovnik, Dubrovnik, year 19 (22), no. 1/2, pp. 203-207.

Matoš, Antun Gustav (1988), „Rački, Mirko. Ilustrator. Ilustracije Divine komedije“, in: Antun Gustav Matoš. Misli i pogledi (M. Ujević; D. Jelčić, ed.), Globus, Zagreb, p. 320.

Milčinović, Andrija (1910), „Ivan Meštrović i Mirko Rački / Životopisne bilješke“, in exhibition catalogue: Izložba Meštrović – Rački, Croatian Writersʹ Association, Zagreb.

Milčinović, Andrija (1912), „Slike. (Bilješke o reprodukcijama)“, Hrvatsko kolo, Zagreb, year 7, pp. 493-494.

Mirković, Vojko (1982), „Rukopisi, pisma, dokumenti…“, Vjesnik, Zagreb, 23 October, pp. 12-13.

Nehajev, Milutin (1923), „Izložba Mirka Račkoga. U Ulrichovu salonu 15. do 22. studenoga“, Jutarnji list, Zagreb, year 12, no. 4242, p. 6.

Peić, Matko (1956), „Ilustrator Božanske komedije. Razgovor sa slikarom Mirkom Račkim“, Narodni list, Zagreb, 16 September, p. 4.

Peić, Matko (1965), „Dante i hrvatsko slikarstvo“, Republika, Zagreb, year 21, no. 5, pp. 198-201.

Reporter (1934), „Izjava Mirka Račkog“, 15 dana, Zagreb, year 4, no. 6-7, p. 108.

Rus, Zdenko (1970), „Suvremenik bez stvarnog vremenskog identiteta“, Kolo, Zagreb, year 8 (128), no. 7, pp. 837-838.

Rus, Zdenko (1982), „Dva života i dva opusa. U spomen Mirku Račkom“, Vjesnik, Zagreb, 25 August, p. 5.

Schneider, (Artur) (1912), „Mirko Rački als Danteillustrator“, Agramer Tagblatt, Zagreb, year 27, no. 292, p. 7.

(Strajnić, Kosta) K. S. (1913), „Ilustracije“, Savremenik, year 8, no. 8, pp. 507-508.

Škrobica, Vanja (1999), „Individualni slikarski fenomen. 120. godina od rođenja hrvatskog umjetnika Mirka Račkog“, Hrvatsko slovo, Zagreb, 15 October, p. 20.

(Škunca, Josip) J. Š. (1979), „Stoti rođendan Mirka Račkog“, Vjesnik, Zagreb, 12 October.

Šoljan, Antun (1980), „Dante Alighieri (1265. – 1321.). Božanstvena komedija“, in: 100 najvećih djela svjetske književnosti, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, pp. 196-202.

Tomljanović, Ivo (1970), „Tri faze jedne epohe“, Borba, Zagreb, 22 March.

Tomljanović, Ivo (1979), „Antologijska vrijednost djela Mirka Račkog“, Borba, Zagreb, 15 October, p. 9.

Uskoković, Jelena (1970), Preface, in exhibition catalogue: Retrospektivna izložba Mirko Rački, Art Pavilion, Zagreb, pp. 25-55.

Uskoković, Jelena (1978), „Simbolizam u slikarstvu Mirka Račkog“, 15 dana, Zagreb, year 21, no. 1-2, pp. 10-19.

Uskoković, Jelena (1979), Mirko Rački, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

Uskoković, Jelena (1985), „Osamdeset godina Moderne galerije u Zagrebu“, 15 dana, Zagreb, year 28, no. 8, pp. 22-31.

(Uskoković, Jelena) J. Uić (1996), „Rački, Mirko“, in: Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, vol. 2, pp. 121-123.

(Vernić, Zdenko) Zd. V. (1919): „Račkis Illustrationen zu Dantes Hölle“, Agramer Tagblatt, Zagreb, year 34, no. 159, pp. 1-3.

(Wenzelides, Arsen) W (1912), „Marzocco“ o Mirku Račkomu“, Savremenik, Zagreb, year 7, no. 9, pp. 572-574.

Zamarovský, Vojtech (2004), Bogovi i junaci antičkih mitova. Leksikon grčke i rimske mitologije (P. Jirsak; S. Cvetnić, ed.), Artresor naklada, Zagreb.

Zorinac, N (1921), „Mirko Rački“, Agramer Tagblatt, Zagreb, year 36, no. 76, p. 8.

­— (1910), „Iz našeg umjetničkog svijeta. Izložba Meštrović-Rački otvorena dne 1. svibnja 1910. u Zagrebu“, Vienac, Zagreb, year 1, no. 5, pp. 110-111.

—  (1936), „Izložba slika g. Mirka Račkog“, Politika, Belgrade, year 33, no. 10013, p. 3.

 

Sources

(Hrvatska enciklopedija, LZMK, https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=35565 (8 February 2021).

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html (10 February 2021).

„Plut“, in: Hrvatska enciklopedija, online edition, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48820 (9 June 2021).

„Pluton“, in: Hrvatska enciklopedija, online edition, Leksikografski zavod Miroslav Krleža,  http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48828 (9 June 2021).

https://www.google.com/search?q=gustave+dore&tbm=isch&hl=hr&chips=q:gustave+dore,online_chips:dante:VrnXrsjgxZk%3D,online_chips:dante%27s+paradise:K9U6N_JEcf8%3D&rlz=1C1GCEU_hrHR950HR950&sa=X&ved=2ahUKEwjch9-MhavyAhVEuKQKHZlLB20Q4lYoAnoECAEQFw&biw=887&bih=741 (12 August 2021).

„Mirko Rački“ in: Hrvatska enciklopedija, online edition, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51389 (12 August 2021).

„Dante Alighieri“, in: Hrvatska enciklopedija, online edition, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13894 (12 August 2021).